GOLFZON
GOLFZON

我的挥杆 常见问题

GOLFZON

  挥杆回放 会员挥杆视频

  浏览次数 295 好评! 1

  • weibo
  • qq

  ※点击挥杆动作视频来打开一个新窗口。

  球手 鹰 (预定)
  An ama
  日期 2022-6-29
  门店 GOLFZON PARK青岛索菲亚店 
  球场 Beijing Orient Tianxing CC 
  4
  模式 巡回赛 
  距离 242.90yd
  球杆 一號木
  类型 左曲球

  挥杆信息

  挥杆 距离 剩余距离 位置
  1st 242.83yd 252.73yd 球道
  2nd 221.48yd 42.37yd 长草
  3rd 44.65yd 2.56yd 果岭
  4th 2.64yd 0.00yd 进洞

  幻灯片

  新视频

  更多
  GOLFZON