GOLFZON
GOLFZON

我的挥杆 常见问题

GOLFZON

  挥杆回放 会员挥杆视频

  浏览次数 7,876 好评! 1

  • weibo
  • qq

  ※点击挥杆动作视频来打开一个新窗口。

  球手 鹊 (预定)
  蚊子314
  日期 2024-6-8
  门店 GOLFZON PARK 上海旗舰店 
  球场 Hangzhou West Lake International Golf and Country Club 
  4
  模式 业余 
  距离 141.78yd
  球杆 一號木
  类型 右曲球

  挥杆信息

  挥杆 距离 剩余距离 位置
  1st 141.87yd 222.41yd 沙坑
  2nd 86.78yd 136.53yd 球道
  3rd 123.67yd 15.21yd 球道
  4th 17.05yd 2.83yd 果岭
  5th 2.93yd 0.00yd 进洞

  幻灯片

  新视频

  更多
  GOLFZON